Ceny aplikací s montáží se zásadně liší podle velikosti plochy, délky potrubí či okapů, způsobu instalace, druhu regulace, použitých topných kabelů, místa montáže atd. Proto není prakticky možné uvést seriózní jednotkové ceny.
Jako příklad můžeme uvést přibližné ceny za dodávku a montáž topných kabelů bez regulace  (ceny bez DPH) pro tyto aplikace:

  • podlahové vytápění                         600 – 1500 Kč/m2
  • vyhřívání venkovních ploch             1300 – 2000 Kč/m2
  • vyhřívání okapů                               300 – 350 Kč/m vyhřívané trasy (2 vlákna)

Pro informaci o ceně nás prosím kontaktujte (oto.trejbal@tiscali.cz / 777 070 719), připravíme pro Vás dle Vašich podkladů zdarma odborný odhad ceny a v případě dalšího zájmu zašleme závaznou termínovanou cenovou nabídku za cenu 1% z ceny odhadu, nejméně však za 500,- Kč.
Tato částka bude v případě realizace zakázky odečtena z nabídkové ceny.