Protizámrazové vyhřívání potrubí a různých technologických zařízení

Vyhřívání potrubí,  které není dostatečně chráněno proti mrazu, zabraňuje zamrzání kapalin. Topný systém je vždy nutno doplnit vhodnou tepelnou izolací. Jedná se zejména o potrubní rozvody studené, teplé a požární vody, ústředního topení, klimatizace, venkovní napaječky a další technologické ohřevy (různé oleje, čokoláda, apod.)
Může být realizováno samoregulačními kabely nebo kabely s konstantním příkonem. Zapíná se ručně, nebo v závislosti na teplotě okolí prostorovým termostatem, nebo elektronicky regulátorem s čidlem umístěným na potrubí mezi topnými kabely pod tepelnou izolací.