Elektrické nebo teplovodní podlahové vytápění?

Které je lepší? Které má delší životnost? Jak vypadá srovnání nákladů na provoz a instalaci?

V tomto srovnání předpokládáme na jedné straně elektrické podlahové vytápění realizované elektrickými topnými kabely a na straně druhé teplovodní podlahové vytápění, tedy řešení při kterém je v podlaze uloženo potrubí a tímto potrubím protéká nějaké ohřáté médium. Nejsčastěji to bývá voda, ale můžeme se setkat i s použitím oleje.

Na straně elektrického podlahového vytápění se tedy nebudeme zabývat elektrickými topnými fóliemi nebo rohožemi. Srovnání jejich výhod a nevýhod oproti samostatným elektrickým topným kabelům přineseme v jiném samostatném článku.

Základní rozdíly

Ze všeho nejdůležitější je, hned v úvodu správně pochopit rozdíl jednotlivých technologií. Elektrické podlahové vytápění formou topných kabelů je v podstatě „kus drátu“, který je v podlaze a hřeje. Oproti tomu teplovodní podlahové vytápění je v podstatě „kus hadice nebo měděné trubky“, která je v podlaze a nehřeje.

Do výše zmíněného „drátu“ stačí přivést elektrický proud a tím se daná místnost začne vytápět. V případě potrubí je nutné nejprve někde ohřát topné médiu (nejčastěji vodu), která z místa svého ohřevu putuje potrubím až do místa, které chcete vytápět. Celou dobu a po celé trase předává svou tepelnou energii svému okolí. Ohřívá tedy potrubí po celé trase a tím následně i okolí tohoto potrubí.

Pochopení rozdílného způsobu vytápění u těchto dvou různých instalací je důležité pro následné porozumění rozdílům v možnostech regulace, rozdílům v efektivitě vytápění atd.

Náklady na pořízení

Zde je jasným vítězem elektrické podlahové topení.

Pro běžný rodinný dům nebo větší byt začíná cena za instalaci elektrického podlahového topení již na částce 950 Kč bez DPH za 1 metr čtvereční. Tuto cenu jsme určili na základě našich dlouhodobých zkušeností z mnoha realizovaných instalací. Cena je konečná a zahrnuje náklady spojené s návrhem realizace, instalaci, kvalitní elektrické topné kabely FENIX a spolehlivé analogové regulátory EBERLE.

Pokud je nutné realizovat i přípojnou elektroinstalaci, bude třeba k celkové částce přičíst ještě další přibližně 15 až 25 tisíc Kč.

Náklady na pořízení teplovodního podlahového topení se velmi liší především podle použitého zdroje tepla. Plynový kotel bude stát výrazně méně než tepelné čerpadlo. Celkově bude ale pořízení komponent a instalace teplovodního topení nejméně 2x často však až 5x dražší, než jaké jsou náklady na pořízení elektrického podlahového vytápění.

Náklady na provoz

Elektrické podlahové vytápění je mnohem úspornější, než si o něm lidé často myslí.

Častou chybou je, že lidé při kalkulaci provozních nákladů počítají jen náklady spojené s vytápěním. V případě vytápění nemovitosti elektrickým podlahovým topením ale vzniká nárok na přiznání distribuční sazby D75d (dříve také D45d). Po celý rok tak všechny elektrické spotřebiče v bytě/domě běží 20 hodin denně v nízkém tarifu, tedy za zvýhodněnou sazbu.

Na provozních nákladech se také odrážejí rozdílné možnosti regulace a rozdílná efektivita jednotlivých technologií. Svou roli hraje i poruchovost a nutnost oprav. K těmto tématům si více řekneme až o kousek dál.

Z naší praxe se nejčastěji setkáváme s případy, kdy je z domu odstraněn přívod plynu a jeho původní využití (vytápění, vaření a ohřev vody) je nahrazeno elektřinou. Takové případy jsou velmi dobrým modelem pro srovnání provozních nákladů. Ve stejné nemovitosti žijí stejní lidé, užívají i nadále nemovitost stejným způsobem a dojde jen k odstranění technologií využívajících plyn a jejich nahrazení technologiemi využívajícími elektrický proud. V celkové dlouhodobé bilanci má takto plně elektrifikovaná domácnost v průměru o 20 % nižší náklady, než když využívala současně plyn i elektřinu.

Životnost

Životnost správně instalovaných topných kabelů = životnost stavby a to je 100 let.

Životnost teplovodního vytápění se odhaduje na 50 let. Životnost komponentů jako jsou směšovací a regulační ventily na 20 let. Životnost telepného zdroje záleží na jeho typu.

Poruchovost

Pokud dojde k vzácné poruše topného kabelu, lze místo poruchy pomocí specializovaného technika lokalizovat a následně jednoduše opravit vysekáním a přespojkováním. U teplovodního systému tato možnost není. Dále u vytápění topnými kabely přichází do úvahy jen porucha stykače, jističe nebo termostatu, což jsou stokorunové náklady. U směšovacích a regulačních ventilů teplovodního vytápění jsou tyto částky řádově vyšší, nemluvě o omezené životnosti tepelného zdroje.

Efektivita a možnost regulace

Hned v úvodu jsme si řekli o základních rozdílech obou technologií. Z těchto rozdílů je zřejmé, že efektivita elektrických podlahových kabelů je vyšší, než je efektivita teplovodního vytápění. Elektrický topný kabel přímo mění elektrickou energii na teplo a toto teplo předá svému okolí, tedy ohřeje podlahu v místnosti, kde chcete vytápět. Oproti tomu teplovodní systém na jednom místě (kotel, tepelné čerpadlo) ohřeje vodu a tu následně dopraví do míst, kde má dojít k vytápění. Tento systém má výrazně vyšší ztráty. Navíc v případě použití plynového kotle je ohřátá voda následně mísena se studenou vodou, aby do systému neodcházela příliš horká.

Elektrické topné kabely jsou většinou instalovány těsně pod povrchovou krytinu. Takový systém je logicky regulačně pružnější, rychlejší, účinnější a má menší zrátu směrem do podloží.

Nespornou výhodou elektrického podlahového vytápění je jeho decentralizace. Každá místnost může mít svou vlastní regulaci využívající jak prostorová tak povrchová teplotní čidla a může fungovat zcela samostatně. Teplovodní systém potřebuje centrální jednotku a její fyzické napojení na všechny okruhy vytápění.

Možnosti instalace

U novostaveb v podstatě není limit. Projekt lze předem přizpůsobit jak elektrickému tak i teplovodnímu podlahovému vytápění.

V případě rekonstrukcí bude často zásadním faktorem výška vrstvy topení. Elektrické topné kabely instalujeme s garancí maximální výšky 8 mm. Ve specifických případech rekonstrukcí je možné provést instalaci frézováním, kdy nedojde ke zvýšení původní podlahy.

Z hlediska použití pro různě tvarované, šikmé, případně na sebe nenavazujících plochy je jednoznačně výhodnější použití eletrických toplných kabelů.

Chlazení

V letních měsících se může hodit funkce chlazení. Tuto funkci elektrické podlahové vytápění nabídnout neumí. Pomocí teplovodního systému je možné objekt ochlazovat, pokud je teplovodní systém napojen na tepelné čerpadlo.

Modelový příklad: Rodinný dům

Připravujeme aktualizovaný výpočet…

Modelový příklad: Byt v domě

Připravujeme aktualizovaný výpočet…

Modelový příklad: Dřevostavba

Připravujeme aktualizovaný výpočet…

Závěr

Pokud chcete mít možnost objekt nejen vytápět ale i chladit, zvolte teplovodní podlahové vytápění a napojení na tepelné čerpadlo.

Pokud chcete využívat pro ohřev vody tepelné čerpadlo, krbovou vložku, solární panely nebo fotovoltaické panely a tepelný zásobník, bude nejspíš lepší sáhnout po teplovodním podlahovém vytápění.

Ve všech ostatních případech bude nejlepší volbou elektrické podlahové vytápění topnými kabely.

V případě rekonstrukce jsou navíc dalším limitem parametry již existující stavby. Ve většině případů tak bude právě elektrické podlahové vytápění jedinou rozumnou/možnou volbou.

Jak to funguje?

Pro plné docenění všech výhod použití elektrických topných kabelů je vhodné správně pochopit princip, jak elektrické topné kabely vlastně fungují. Podívejte se do naší sekce webu pod názvem Technologie a zjistěte více o samotné podstatě elektrických topných kabelů.

Vyberte si z naší nabídky

Vysoušení vlhkých zdí

Vysoušení vlhkých zdí

Potřebujete vyřešit plíseň a vlhké zdi? I za tímto účelem je možné použít elektrické topné kabely.

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění

Pokud hledáte moderní, bezpečný, cenově výhodný a ekologický způsob vytápění, který nabízí vysoký uživatelský komfort, dlouhou životnost a další výhody, pak rozhodně zaměřte svou pozornost na elektrické podlahové vytápění.

Okapy

Okapy

V porovnání s výší škod, které mohou zamrzlé okapy způsobit, se protizámrazová ochrana okapů opravu vyplatí.

Potrubí

Potrubí

Protizámrazové vyhřívání potrubí a různých technologických zařízení.

Speciální instalace

Speciální instalace

Dovedeme instalovat elektrické topné kabely na místa, která si možná nedovedete ani představit.

Pin It on Pinterest

Share This